דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון שכל, 02/06/2020 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון שכל, 02/06/2020

למעבר לתאריכים אחרים: 26/05/2020, 09/06/2020

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןאחדמאזנבשכל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מישהו=אחד
 • מישהו - אחד. שקול - מאזן. בתשבץ שכל
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

7 מאוזן:לחצו לפתרוןלבב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ב' ב-לב
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

8 מאוזן:לחצו לפתרוןמורליסט  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • הנרי מור ופרנץ ליסט
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןצירהרשע  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • צירה רשע
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

10 מאוזן:לחצו לפתרוןובר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ובר - מלחין; ו(ישראל) בר - מרגל
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאוזן:לחצו לפתרוןטעתה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • טוב עתה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאוזן:לחצו לפתרוןעינינצ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • פעמיים ין בעץ
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאוזן:לחצו לפתרוןענת  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ענת עצמון ושמגר בן ענת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

14 מאוזן:לחצו לפתרוןטאליבנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם ט אין לב
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

16 מאוזן:לחצו לפתרוןעמוד  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה מקשרת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאוזן:לחצו לפתרוןפרא  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • פר-אלף א-אלף
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

20 מאוזן:לחצו לפתרוןיפהמצדה  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

22 מאוזן:לחצו לפתרוןולידיות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

23 מאוזן:לחצו לפתרוןצפנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נפץ הפוך
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

24 מאוזן:לחצו לפתרוןישחרררקהמות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • המנון לח"י
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

1 מאונך:לחצו לפתרוןאילוצ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • היכן וולפגנג לוץ
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןדיבורית  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בורית = סבון
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאונך:לחצו לפתרוןאשמורת  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מו ב-אשרת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

4 מאונך:לחצו לפתרוןנצרתעלית  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

5 מאונך:לחצו לפתרוןשרירותי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • שרי רותי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

6 מאונך:לחצו לפתרוןליטלריצרד  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

11 מאונך:לחצו לפתרוןטוטיפרוטי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאונך:לחצו לפתרוןעננ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ענן בן דוד. נשיא = ענן
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאונך:לחצו לפתרוןעברילידר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ברי לי בחיסון עדר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאונך:לחצו לפתרוןללאטיוח  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

17 מאונך:לחצו לפתרוןמפציצימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מ"פ ציצים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

18 מאונך:לחצו לפתרוןלהסתרק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאונך:לחצו לפתרוןהכנות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גלוי לב - כנות
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: שכל, 02/06/2020

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:

יש תשבץ חדש באתר: העשירייה הנבחרת 11 מאת יוסף בר ניב, בואו לפתור!