דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון לאישה, 29/11/2020 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון לאישה, 29/11/2020

למעבר לתאריכים אחרים: 22/11/2020, 06/12/2020

כותרת: 318

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןמעברחציה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מעבר חציה
 • מעבר= מכניס להריון
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאוזן:לחצו לפתרוןיד  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

5 מאוזן:לחצו לפתרוןיד  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

8 מאוזן:לחצו לפתרוןמלרוז  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגראם של לזרום
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןמאריכ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • חוט מאריך, מאריך קסטנר-סופר ילדים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

10 מאוזן:לחצו לפתרוןצקצק  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

12 מאוזן:לחצו לפתרוןפרודיה,ארצפרו,דיה  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

13 מאוזן:לחצו לפתרוןהרו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • הרו-מצפים לילד הארו -בית ספר יוקרתי באנגליה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

14 מאוזן:לחצו לפתרוןמיגרנה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גר-זר בתוך מינה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאוזן:לחצו לפתרוןיתכנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • יכול להיות=יתכן, מהאותיות במילים בית כנסת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

17 מאוזן:לחצו לפתרוןנגמול  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נחזיר טובה= נגמול, נרקומן נגמול מסמים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

18 מאוזן:לחצו לפתרוןקינוח  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גריפת האף=קינוח האף, לסוף הארוה= קינוח
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

20 מאוזן:לחצו לפתרוןמס  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאוזן:לחצו לפתרוןאסירעולמ  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

1 מאונך:לחצו לפתרוןמחמיצימפנימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מחמיצים משרד נפנים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןבדר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגראם של דבר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאונך:לחצו לפתרוןחרזי  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

4 מאונך:לחצו לפתרוןיתמסרו  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

6 מאונך:לחצו לפתרוןדוכנהמנצחימ  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

7 מאונך:לחצו לפתרוןמרידות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • יד במרות
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאונך:לחצו לפתרוןצדגימל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לכד=צד, אישור=גימל, צד גימל= מושג בביטוח
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאונך:לחצו לפתרוןפרה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת; פרה אדומה, רה משוגעת
 • אדמת בור
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאונך:לחצו לפתרוןהנילוס  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגראם של הסילון.נסיכת הנילוס
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

16 מאונך:לחצו לפתרוןנקטר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נתלונן= נקטר, משקה= נקטר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאונך:לחצו לפתרוןנמו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ישנו- נמו, שם הקפטן נמו
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: לאישה, 29/11/2020

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:תגובות

נא לא להשתמש בתגובות על מנת לדווח על פתרונות שגויים. לשם כך, ליחצו על הקישור 'הפתרון שגוי?' בסמוך לפתרון.

שינוי שגיאות - יעל ליקבר  29 נוב 2020, 22:49
שלחתי מספר פעמים תיקונים להגדרות שגויות ולא חל כל שינוי בתשובות
הוסף תגובה לתגובה


הוסף תגובה חדשה לתשבץ
יש תשבץ חדש באתר: צפנת פענח 364 מאת יוסי אילן, בואו לפתור!