דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 04/12/2020 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 04/12/2020

למעבר לתאריכים אחרים: 27/11/2020

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןחרשתהגוילימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ל' בתוך חרושת הגויים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

7 מאוזן:לחצו לפתרוןיחמורימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • י זה מנין חמורים זה בהמות יחמורים הם בעלי קרניים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

8 מאוזן:לחצו לפתרוןנחמ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ב נם ח(חבר)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןובר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ובר הוא סוציולוג וגם מלחין ו בר הוא ו מרגל
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

10 מאוזן:לחצו לפתרוןמינרווה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מין רווה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאוזן:לחצו לפתרוןערבטוב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם של בור טבע
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאוזן:לחצו לפתרוןגנוב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אב א.ג.נ. וב בתוך אבוב א.ג.נ פתיחת מכתב
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאוזן:לחצו לפתרוןתרד  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • תרד זה גם תפל(תיפול)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

17 מאוזן:לחצו לפתרוןמענה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אינקוויזיטור מענה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאוזן:לחצו לפתרוןעריקאת  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נשמע ארי קט
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

22 מאוזן:לחצו לפתרוןלבונטינ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ממייסדי חובבי ציוןואנגרם של לנין טוב
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

23 מאוזן:לחצו לפתרוןסוס  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

24 מאוזן:לחצו לפתרוןאבא  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ראה הסבר 13 זן
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

25 מאוזן:לחצו לפתרוןמרפולטי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • סדרה בריטית על בעל בית מלון מרפול טי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

26 מאוזן:לחצו לפתרוןהעולמהתחתונ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • שאול=עולם תחתון
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

1 מאונך:לחצו לפתרוןחמימוטעימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • סרט של בילי ויילדר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןשחמורוב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • האצנית אסתר רוט שחמורוב חמורו ב ש"ב
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאונך:לחצו לפתרוןהתרוממות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • התרו ממות
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

4 מאונך:לחצו לפתרוןורמונט  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גילי ורמוט + נ
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאונך:לחצו לפתרוןלינקולנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נשיא אמריקאי גם מכונית אמריקאית
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

6 מאונך:לחצו לפתרוןמתמחה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מת מחה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאונך:לחצו לפתרוןברע  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • שמו של מלך סדום
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

14 מאונך:לחצו לפתרוןביתבסביונ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • סבי ב ון
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

16 מאונך:לחצו לפתרוןדרכנופית  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם של פתור כדין
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

18 מאונך:לחצו לפתרוןנטולאמו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גם יתום וגם ביטוי מתוך מערכון של הגשש
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

20 מאונך:לחצו לפתרוןקפסולות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ק' (מאה) פסולות=כמוסות שהן תרופות
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאונך:לחצו לפתרוןאטומימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אטומים הם חלקיקי חומר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

22 מאונך:לחצו לפתרוןלכאתה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • זה נשמע לחיטה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: הארץ, יורם הרועה, 04/12/2020

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:תגובות

נא לא להשתמש בתגובות על מנת לדווח על פתרונות שגויים. לשם כך, ליחצו על הקישור 'הפתרון שגוי?' בסמוך לפתרון.

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן:
 
יש תשבץ חדש באתר: צפנת פענח 364 מאת יוסי אילן, בואו לפתור!