דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 26/02/2021 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 26/02/2021

למעבר לתאריכים אחרים: 19/02/2021, 05/03/2021

כותרת: 1

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןפרסומיתועבה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם של הסעות בפורים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

7 מאוזן:לחצו לפתרוןרעותרוח  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • רעות זה חברות רוח זה זאב רווח
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

8 מאוזן:לחצו לפתרוןהזר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ספר של קאמי להפך זה רזה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןמדי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מ די(הנסיכה דיאנה)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

10 מאוזן:לחצו לפתרוןראותנימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ראו תנים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאוזן:לחצו לפתרוןפרתמימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • פר תמים הוא כשר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאוזן:לחצו לפתרוןתמוז  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ראה 19 אופקי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאוזן:לחצו לפתרוןמקפ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • פק"מ זה פקדון קצר מועד מקף מחבר בין שתי מילים כמו בית-ספר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

17 מאוזן:לחצו לפתרוןלבנט  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לבנטי הוא מזרח ץיכוני ל בנט ראש מפלגת ימינה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאוזן:לחצו לפתרוןבנימינ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בנימין תמוז סופר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

22 מאוזן:לחצו לפתרוןארורהמנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם רואה נמר בהשמע ארור המן מרעישים ברעשנים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

23 מאוזן:לחצו לפתרוןיקר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ליהודים היה שמחה(דיניץ) אורה(נמיר) ששון(אליהו) ויקר נשאר יקר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

24 מאוזן:לחצו לפתרוןרעו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • המילה "רעו" בתוך "בתור עופות"
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

25 מאוזן:לחצו לפתרוןתעובדרכ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • עובד רכבת אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

26 מאוזן:לחצו לפתרוןאשתוריהפרחי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם שאריות פריחה אשתורי הוא יהודי חוקר ישראל יליד ספרד או פורטוגל
 • הגיע לארץ וחקר אותה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

1 מאונך:לחצו לפתרוןפורימשפיל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם של שורפים פיל פורים שפיל היא הצגה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןסנוניות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • סנו + ניות שכונה ירושלמית
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאונך:לחצו לפתרוןמתרשרשימ  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

4 מאונך:לחצו לפתרוןתלחצור  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • יבין מלך חצור, וידין עשה חפירות בתל חצור
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאונך:לחצו לפתרוןעלהפנימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מסכה על הפנים, גרוע=על הפנים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

6 מאונך:לחצו לפתרוןהדרימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • תימן היא בדרום
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאונך:לחצו לפתרוןמקב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מקב~איזמל, מק"ב=מקלע בינוני
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

14 מאונך:לחצו לפתרוןזקנארוכלי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • זקן ארוך לי עד ברכיים היש צוהלת ושמחה כמוני מסיכה חה חה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

16 מאונך:לחצו לפתרוןפנינסולה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • פנינ סול ה דג סול בתוך פנינה(מרגלית)
 • פנינסולה זה חצי אי בספרדית ערב הוא חצי אי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

18 מאונך:לחצו לפתרוןנטורופת  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • א גרם פטרונות
 • אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

20 מאונך:לחצו לפתרוןמתימדבר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מתי מדבר של ביאליק מתי מגד
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאונך:לחצו לפתרוןלהשתפר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לה שת פר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

22 מאונך:לחצו לפתרוןאדרבא  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אדר בא
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: הארץ, יורם הרועה, 26/02/2021

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:תגובות

נא לא להשתמש בתגובות על מנת לדווח על פתרונות שגויים. לשם כך, ליחצו על הקישור 'הפתרון שגוי?' בסמוך לפתרון.

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן: