דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 18/10/2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 18/10/2019

למעבר לתאריכים אחרים: 11/10/2019, 25/10/2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןארבעתהמינימ  שגוי?

7 מאוזן:לחצו לפתרוןנוהשלומ  שגוי?

8 מאוזן:לחצו לפתרוןביש  שגוי?

9 מאוזן:לחצו לפתרוןבכר  שגוי?

10 מאוזן:לחצו לפתרוןאתרוגימ  שגוי?

11 מאוזן:לחצו לפתרוןרמתדוד  שגוי?

13 מאוזן:לחצו לפתרוןכדאי  שגוי?

15 מאוזן:לחצו לפתרוןמות  שגוי?

17 מאוזן:לחצו לפתרוןלולב  שגוי?

19 מאוזן:לחצו לפתרוןמענגימ  שגוי?

22 מאוזן:לחצו לפתרוןלימפופו  שגוי?  הסבר

שמות של נהרות לימפופו, לים, פו

23 מאוזן:לחצו לפתרוןאחו  שגוי?

24 מאוזן:לחצו לפתרוןנתח  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןרמתהחיל  שגוי?

26 מאוזן:לחצו לפתרוןמרשיעותאותו  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןאבנגבירול  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןבזהירות  שגוי?  הסבר

בזה ירו ת

3 מאונך:לחצו לפתרוןתכלתאדומ  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןמטמורה  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןנוביגוד  שגוי?

6 מאונך:לחצו לפתרוןמושלמ  שגוי?

12 מאונך:לחצו לפתרוןדומ  שגוי?

14 מאונך:לחצו לפתרוןיומטובלנו  שגוי?

16 מאונך:לחצו לפתרוןתעסוקתית  שגוי?  הסבר

תעשו כתית

18 מאונך:לחצו לפתרוןלאמכחיש  שגוי?

20 מאונך:לחצו לפתרוןגמאנחנו  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןקולרקע  שגוי?

22 מאונך:לחצו לפתרוןלבנימ  שגוי?

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: הארץ, יורם הרועה, 18/10/2019

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:

יש תשבץ חדש באתר: אניגמה 69 מאת חזי ראובני, בואו לפתור!