דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 27/03/2020 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 27/03/2020

למעבר לתאריכים אחרים: 20/03/2020, 03/04/2020

כותרת: 1598

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןכוכבימבחוצ  שגוי?  הסבר

כוכבי הרמטכל מבחוץ

7 מאוזן:לחצו לפתרוןמגע  שגוי?

8 מאוזן:לחצו לפתרוןיודעיכל  שגוי?  הסבר

אנגרם של די עיכלו

9 מאוזן:לחצו לפתרוןלילחניה  שגוי?  הסבר

אנגרם של הלחין לי

10 מאוזן:לחצו לפתרוןירכ  שגוי?

11 מאוזן:לחצו לפתרוןמבינ  שגוי?  הסבר

מבין מרכבות מתוך פגישה לאין קץ של אלתרמן מבינה מרך בות(רוצח לינקולן)

12 מאוזן:לחצו לפתרוןכלניות  שגוי?  הסבר

כל ניות (שכונה ירושלמית)

13 מאוזן:לחצו לפתרוןלתכ  שגוי?  הסבר

ההפך של כתל לתך זה מידה

14 מאוזן:לחצו לפתרוןכנשיקת  שגוי?  הסבר

כנשיקת טבחת מתוך פגישה לאין קץ

16 מאוזן:לחצו לפתרוןטבחת  שגוי?  הסבר

14 + 16 זן זה אנגרם של חכית בשקט תן

19 מאוזן:לחצו לפתרוןחזר  שגוי?

20 מאוזן:לחצו לפתרוןהמרכבות  שגוי?  הסבר

ראה 11 זן

22 מאוזן:לחצו לפתרוןלוחמחיר  שגוי?  הסבר

לוח מחיר של רכבים בצבא הוא לוחם חיר

23 מאוזן:לחצו לפתרוןישר  שגוי?

24 מאוזן:לחצו לפתרוןהטורהשביעי  שגוי?  הסבר

הטור השביעי של אלתרמן הטור דה פראנס - מרוץ אופניים

1 מאונך:לחצו לפתרוןכרמיל  שגוי?  הסבר

רמי בתוך כל כרמיל הוא צבע שני (ארגמן)

2 מאונך:לחצו לפתרוןכלעולמי  שגוי?  הסבר

אנגרם של כעוללים

3 מאונך:לחצו לפתרוןיצילנו  שגוי?  הסבר

אנגרם של לצי יון

4 מאונך:לחצו לפתרוןבגדיהמלכ  שגוי?  הסבר

בגדי המלך בגדי המלך ספור

5 מאונך:לחצו לפתרוןוניוידי  שגוי?  הסבר

וני באתי באיטלקית וידי ראיתי באיטלקית ויצי נצחתי דברי יוליוס קיסר

6 מאונך:לחצו לפתרוןעליכותרת  שגוי?  הסבר

רתוכ הפוך בתוך עלית עלי כותר (רתוכ הפוך) ת

11 מאונך:לחצו לפתרוןמלכתחילה  שגוי?  הסבר

מלכת חילה(פחדה)

12 מאונך:לחצו לפתרוןכתת  שגוי?  הסבר

כ תת(מוסד חינוכי)

13 מאונך:לחצו לפתרוןלקתהבחסר  שגוי?

15 מאונך:לחצו לפתרוןשורשחוט  שגוי?

17 מאונך:לחצו לפתרוןבנבריתי  שגוי?  הסבר

נבר בתוך ביתי

18 מאונך:לחצו לפתרוןחרבראש  שגוי?  הסבר

חר-ברא-ש בתוך חרש ברא (יצר)

21 מאונך:לחצו לפתרוןתורכי  שגוי?  הסבר

להפך זה יכרות יקצץ

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: הארץ, יורם הרועה, 27/03/2020

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:

יש תשבץ חדש באתר: שמיניות באוויר צלול 16 מאת יוסף בר ניב, בואו לפתור!