דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 24/05/2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 24/05/2019

למעבר לתאריכים אחרים: 17/05/2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןבאאלהמנוחה  שגוי?

7 מאוזן:לחצו לפתרוןבלב  שגוי?

8 מאוזן:לחצו לפתרוןנביאזעמ  שגוי?

9 מאוזן:לחצו לפתרוןללאסייג  שגוי?

10 מאוזן:לחצו לפתרוןנוח  שגוי?

11 מאוזן:לחצו לפתרוןאוכל  שגוי?

12 מאוזן:לחצו לפתרוןשמחתנו  שגוי?

13 מאוזן:לחצו לפתרוןמטה  שגוי?

14 מאוזן:לחצו לפתרוןהאכרימ  שגוי?

16 מאוזן:לחצו לפתרוןמעיה  שגוי?

19 מאוזן:לחצו לפתרוןרעב  שגוי?

20 מאוזן:לחצו לפתרוןראשגדול  שגוי?

22 מאוזן:לחצו לפתרוןוכטנגוב  שגוי?

23 מאוזן:לחצו לפתרוןצלי  שגוי?

24 מאוזן:לחצו לפתרוןגורמיאכיפה  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןבשביל  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןאדבראתכ  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןהתנאימ  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןנסימגרמה  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןחלזונות  שגוי?  הסבר

זו"נ (זכר ונקבה) בתוך חלות

6 מאונך:לחצו לפתרוןהמתחעולה  שגוי?  הסבר

שומעים: המת החולה?

10 מאונך:לחצו לפתרוןנוח  שגוי?

11 מאונך:לחצו לפתרוןאלהברכות  שגוי?

12 מאונך:לחצו לפתרוןשטמ  שגוי?

13 מאונך:לחצו לפתרוןמיקרוגרמ  שגוי?

15 מאונך:לחצו לפתרוןכאבבטנו  שגוי?

17 מאונך:לחצו לפתרוןעמדלצדי  שגוי?

18 מאונך:לחצו לפתרוןגשמבוא  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןלחימה  שגוי?

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: הארץ, יורם הרועה, 24/05/2019

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:

יש תשבץ חדש באתר: איגיון וכינור 205 מאת משה שמואלי, בואו לפתור!