דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון מקור ראשון, 10/07/2020 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון מקור ראשון, 10/07/2020

למעבר לתאריכים אחרים: 03/07/2020, 17/07/2020

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןמתגעגעת  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מתג - עג - עת [א.ג]
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאוזן:לחצו לפתרוןגרמ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  7 מאוזן:לחצו לפתרוןפרונט  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • פרו-נט
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  8 מאוזן:לחצו לפתרוןריפוד  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • יפו בתוך רד
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  9 מאוזן:לחצו לפתרוןשמאי  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • מילה משותפת
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  10 מאוזן:לחצו לפתרוןרדיקלי  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • די בתוך רקלי
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  12 מאוזן:לחצו לפתרוןרפירשפ  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • שיפרפר בערב אותיות
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  14 מאוזן:לחצו לפתרוןצריפ  הפתרון שגוי?  הסבר

  לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

  17 מאוזן:לחצו לפתרוןפונדק  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • פונדק (לאירוח) בקריאה לאחור: קד נוף, עקיבא נוף היה משורר וח"כ
  • פונדק (לאירוח) בקריאה לאחור: קד נוף, עקיבא נוף היה משורר וח"כ
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  19 מאוזן:לחצו לפתרוןברוקס  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • בר - וקס
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  20 מאוזן:לחצו לפתרוןמשי  הפתרון שגוי?  הסבר

  לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

  21 מאוזן:לחצו לפתרוןפרוזדור  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • פרו -זד- ור. זד ב-פרוור. [א.ג]
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  1 מאונך:לחצו לפתרוןמתפרש  הפתרון שגוי?  הסבר

  לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

  2 מאונך:לחצו לפתרוןגלובאלי  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • גילו באלי
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  3 מאונך:לחצו לפתרוןגפטו  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • פט ב גו
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  4 מאונך:לחצו לפתרוןתוריד  הפתרון שגוי?  הסבר

  לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

  5 מאונך:לחצו לפתרוןגופ  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • מילה משותפת
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  6 מאונך:לחצו לפתרוןמרדני  הפתרון שגוי?  הסבר

  לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

  11 מאונך:לחצו לפתרוןקצרמועד  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • אנגרם של " ודר עם צק". [א.ג]
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  12 מאונך:לחצו לפתרוןרצפימ  הפתרון שגוי?  הסבר

  לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

  13 מאונך:לחצו לפתרוןשיקופ  הפתרון שגוי?  הסבר

  לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

  15 מאונך:לחצו לפתרוןפוסטר  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • פו סטר
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  16 מאונך:לחצו לפתרוןאבדו  הפתרון שגוי?  הסבר

  לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

  18 מאונך:לחצו לפתרוןנרי  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • נרי - אבן לבניין וגם הנר שלי
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  תן

  לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

   
  יש תשבץ חדש באתר: איגיון 59 מאת עמי מהל, בואו לפתור!