דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 52, אוגוסט 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 52, אוגוסט 2019

למעבר לתאריכים אחרים: יולי 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןישלהקשרימ  שגוי?

6 מאוזן:לחצו לפתרוןגמ  שגוי?

9 מאוזן:לחצו לפתרוןבילוי  שגוי?

10 מאוזן:לחצו לפתרוןמספיקל  שגוי?

11 מאוזן:לחצו לפתרוןסמלימ  שגוי?

13 מאוזן:לחצו לפתרוןהתפלג  שגוי?

14 מאוזן:לחצו לפתרוןבדקבית  שגוי?

15 מאוזן:לחצו לפתרוןהבשור  שגוי?

18 מאוזן:לחצו לפתרוןאינעל  שגוי?

20 מאוזן:לחצו לפתרוןאינהגד  שגוי?

22 מאוזן:לחצו לפתרוןאחתמחמש  שגוי?

23 מאוזן:לחצו לפתרוןרצוני  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןשו  שגוי?

26 מאוזן:לחצו לפתרוןציריתנועהי  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןירבעמ  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןלול  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןקניוק  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןרקדנית  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןמנהיס  שגוי?  הסבר

מןהיסוד

7 מאונך:לחצו לפתרוןאחרימות  שגוי?

8 מאונך:לחצו לפתרוןגוויל  שגוי?

12 מאונך:לחצו לפתרוןהיהלאיש  שגוי?

14 מאונך:לחצו לפתרוןבשלמותו  שגוי?

16 מאונך:לחצו לפתרוןלאקשור  שגוי?

17 מאונך:לחצו לפתרוןשכתבה  שגוי?

19 מאונך:לחצו לפתרוןנברשת  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןהביתה  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןאינ  שגוי?

תן

לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

 
יש תשבץ חדש באתר: צפנת פענח 294 - 16-08-2019 מאת יוסי אילן, בואו לפתור!