דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 52, אוקטובר 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 52, אוקטובר 2019

למעבר לתאריכים אחרים: ספטמבר 2019

כותרת: אי דיוקים במאוזן ובמאונך

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןשוכבתחתאש  שגוי?

6 מאוזן:לחצו לפתרוןשט  שגוי?  הסבר

שטח

9 מאוזן:לחצו לפתרוןפסיונ  שגוי?

10 מאוזן:לחצו לפתרוןטובלדעת  שגוי?

11 מאוזן:לחצו לפתרוןמזלות  שגוי?

13 מאוזן:לחצו לפתרוןסברינ  שגוי?  הסבר

סברינה

15 מאוזן:לחצו לפתרוןאינהגד  שגוי?

18 מאוזן:לחצו לפתרוןקללדע  שגוי?  הסבר

קללדעת

20 מאוזן:לחצו לפתרוןאינמעבר  שגוי?

22 מאוזן:לחצו לפתרוןלאמותרת  שגוי?

23 מאוזן:לחצו לפתרוןסקוטש  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןזו  שגוי?  הסבר

זורקרעיון

26 מאוזן:לחצו לפתרוןאינהגדרה  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןשיפוט  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןכדי  שגוי?  הסבר

כדידבור

3 מאונך:לחצו לפתרוןתתניד  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןתכליתו  שגוי?

7 מאונך:לחצו לפתרוןחבליתיר  שגוי?

8 מאונך:לחצו לפתרוןתשעמאוזנ  שגוי?  הסבר

לא מבושל תשעמאוזן

12 מאונך:לחצו לפתרוןסוקולוב  שגוי?

14 מאונך:לחצו לפתרוןנותנתגז  שגוי?

16 מאונך:לחצו לפתרוןמאותגר  שגוי?

17 מאונך:לחצו לפתרוןדימות  שגוי?

19 מאונך:לחצו לפתרוןניסור  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןראשונ  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןאינ  שגוי?

תן

אלה הפתרונות שחסרים לנו, אנא השלימו את הידוע לכם מתוך: ניקוי ראש ענק, תשבץ 52, אוקטובר 2019

14 מאוזן:  הסבר?

5 מאונך:  הסבר?

כותרת:

שם:

יש תשבץ חדש באתר: אניגמה 69 מאת חזי ראובני, בואו לפתור!