דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 52, מרץ 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 52, מרץ 2019

למעבר לתאריכים אחרים: פברואר 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןמאיזהצדאתה  שגוי?

6 מאוזן:לחצו לפתרוןלא  שגוי?

9 מאוזן:לחצו לפתרוןעונתי  שגוי?

10 מאוזן:לחצו לפתרוןרשתנקי  שגוי?

11 מאוזן:לחצו לפתרוןבלעדיות  שגוי?

13 מאוזן:לחצו לפתרוןנחלוצ  שגוי?

14 מאוזן:לחצו לפתרוןנרקומנ  שגוי?

15 מאוזן:לחצו לפתרוןאינזכ  שגוי?

18 מאוזן:לחצו לפתרוןמוכיח  שגוי?

20 מאוזן:לחצו לפתרוןערבינח  שגוי?

22 מאוזן:לחצו לפתרוןמחירמל  שגוי?

23 מאוזן:לחצו לפתרוןעזנפש  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןמה  שגוי?

26 מאוזן:לחצו לפתרוןנגעבעובדות  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןמתערב  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןישנ  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןהייתישמ  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןדברסתר  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןתותקנ  שגוי?

7 מאונך:לחצו לפתרוןאתהעצור  שגוי?

8 מאונך:לחצו לפתרוןלקחלוז  שגוי?

12 מאונך:לחצו לפתרוןעסקמכניס  שגוי?

14 מאונך:לחצו לפתרוןנסמשמימ  שגוי?

16 מאונך:לחצו לפתרוןישבדעת  שגוי?

17 מאונך:לחצו לפתרוןבעלאו  שגוי?

19 מאונך:לחצו לפתרוןחממזג  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןלעשות  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןנגד  שגוי?

תן

לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

 
יש תשבץ חדש באתר: איגיון וכינור 194 מאת משה שמואלי, בואו לפתור!