דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, נובמבר 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, נובמבר 2019

למעבר לתאריכים אחרים: אוקטובר 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןהגזימה  שגוי?

4 מאוזן:לחצו לפתרוןנקבהתסובבגבר  שגוי?

12 מאוזן:לחצו לפתרוןיפורז  שגוי?

13 מאוזן:לחצו לפתרוןגמרבחוצ  שגוי?

14 מאוזן:לחצו לפתרוןיודלפ  שגוי?

15 מאוזן:לחצו לפתרוןירח  שגוי?

16 מאוזן:לחצו לפתרוןוגה  שגוי?

17 מאוזן:לחצו לפתרוןקולהשלאמא  שגוי?

18 מאוזן:לחצו לפתרוןוהלאה  שגוי?

19 מאוזן:לחצו לפתרוןמשיחצדקנו  שגוי?

20 מאוזן:לחצו לפתרוןנדיבאבידנ  שגוי?

21 מאוזן:לחצו לפתרוןמדפ  שגוי?

23 מאוזן:לחצו לפתרוןלהתערפל  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןמנחממולירח  שגוי?

29 מאוזן:לחצו לפתרוןוו  שגוי?

30 מאוזן:לחצו לפתרוןקדה  שגוי?

31 מאוזן:לחצו לפתרוןזכ  שגוי?

32 מאוזן:לחצו לפתרוןשמיטתכספימ  שגוי?

35 מאוזן:לחצו לפתרוןעברליגה  שגוי?

38 מאוזן:לחצו לפתרוןמתה  שגוי?

41 מאוזן:לחצו לפתרוןאהודבנגרא  שגוי?

43 מאוזן:לחצו לפתרוןרובהככולה  שגוי?

44 מאוזן:לחצו לפתרוןתאורנ  שגוי?

45 מאוזן:לחצו לפתרוןחולמתעליו  שגוי?

46 מאוזן:לחצו לפתרוןדלת  שגוי?

47 מאוזן:לחצו לפתרוןגרש  שגוי?

48 מאוזן:לחצו לפתרוןצרפנו  שגוי?

49 מאוזן:לחצו לפתרוןברוקולי  שגוי?

50 מאוזן:לחצו לפתרוןלימבו  שגוי?

51 מאוזן:לחצו לפתרוןקולציונלגולה  שגוי?

52 מאוזן:לחצו לפתרוןמרכולת  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןהגירודממ  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןזכותהשיבה  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןמחזיקאצבעות  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןקוראשלומ  שגוי?

6 מאונך:לחצו לפתרוןהנחתאבנפנה  שגוי?

7 מאונך:לחצו לפתרוןסוציאליזמ  שגוי?

8 מאונך:לחצו לפתרוןבניחותא  שגוי?

9 מאונך:לחצו לפתרוןגנדולפיני  שגוי?

10 מאונך:לחצו לפתרוןרופאהמנתחת  שגוי?

11 מאונך:לחצו לפתרוןמגילתקלפ  שגוי?

22 מאונך:לחצו לפתרוןדמדמת  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןרוכ  שגוי?

26 מאונך:לחצו לפתרוןמזר  שגוי?

27 מאונך:לחצו לפתרוןוכלהכבודלשר  שגוי?

28 מאונך:לחצו לפתרוןמשואותיצחק  שגוי?

30 מאונך:לחצו לפתרוןקימאילסונג  שגוי?

33 מאונך:לחצו לפתרוןינושורפול  שגוי?

34 מאונך:לחצו לפתרוןסוגרחשבונ  שגוי?

36 מאונך:לחצו לפתרוןבגבולקיר  שגוי?

37 מאונך:לחצו לפתרוןגיומדהמשו  שגוי?

39 מאונך:לחצו לפתרוןהרותגורל  שגוי?

40 מאונך:לחצו לפתרוןלהשתחוות  שגוי?

42 מאונך:לחצו לפתרוןבינגושי  שגוי?

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, נובמבר 2019

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:

יש תשבץ חדש באתר: נובמבר 2019 מאת יוסי קאופמן, בואו לפתור!