דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, מאי 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, מאי 2019

למעבר לתאריכים אחרים: אפריל 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןהופכימקרביימ  שגוי?

7 מאוזן:לחצו לפתרוןנסתחפה  שגוי?

12 מאוזן:לחצו לפתרוןאינשניהלה  שגוי?

13 מאוזן:לחצו לפתרוןילדימבדרכ  שגוי?

14 מאוזן:לחצו לפתרוןכשמוכנהוא  שגוי?

16 מאוזן:לחצו לפתרוןסבירלהניח  שגוי?

17 מאוזן:לחצו לפתרוןבלפ  שגוי?

18 מאוזן:לחצו לפתרוןשטיפתמוח  שגוי?

20 מאוזן:לחצו לפתרוןוולדטויפל  שגוי?  הסבר

שארל אמיל לוי וולדטויפל

23 מאוזן:לחצו לפתרוןנחר  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןפרימדונה  שגוי?

26 מאוזן:לחצו לפתרוןפיטרגבריאל  שגוי?

27 מאוזן:לחצו לפתרוןבנחיל  שגוי?

28 מאוזן:לחצו לפתרוןמימ  שגוי?

29 מאוזן:לחצו לפתרוןיוהאנקרויפ  שגוי?

32 מאוזן:לחצו לפתרוןלאהחטאתי  שגוי?

35 מאוזן:לחצו לפתרוןנהמ  שגוי?

37 מאוזן:לחצו לפתרוןבמבטארוסי  שגוי?

39 מאוזן:לחצו לפתרוןקורסלידה  שגוי?

40 מאוזן:לחצו לפתרוןתשו  שגוי?

42 מאוזן:לחצו לפתרוןבדרכלתבור  שגוי?

44 מאוזן:לחצו לפתרוןהומפרדינק  שגוי?

46 מאוזן:לחצו לפתרוןרחמפונדקי  שגוי?

47 מאוזן:לחצו לפתרוןאוליבאויל  שגוי?

48 מאוזן:לחצו לפתרוןמנופימ  שגוי?

49 מאוזן:לחצו לפתרוןמאחוריהקלעימ  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןהתארכו  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןפונדמנטלי  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןיתנמכ  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןקשהלהאמינ  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןבזה  שגוי?

6 מאונך:לחצו לפתרוןימיהספורימ  שגוי?

8 מאונך:לחצו לפתרוןסימולנט  שגוי?

9 מאונך:לחצו לפתרוןחרדונסיני  שגוי?

10 מאונך:לחצו לפתרוןהלכמחילאלחיל  שגוי?

11 מאונך:לחצו לפתרוןודאי  שגוי?

15 מאונך:לחצו לפתרוןאבחנ  שגוי?

19 מאונך:לחצו לפתרוןפקדונ  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןלגר  שגוי?

22 מאונך:לחצו לפתרוןהפליגבדבורימ  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןחפיפה  שגוי?

27 מאונך:לחצו לפתרון27בנחיל  שגוי?

28 מאונך:לחצו לפתרוןמיניתרגימא  שגוי?

30 מאונך:לחצו לפתרוןהעבירהמבט  שגוי?

31 מאונך:לחצו לפתרוןרעו  שגוי?

33 מאונך:לחצו לפתרוןאברהמחלפי  שגוי?

34 מאונך:לחצו לפתרוןאחדמייודע  שגוי?

36 מאונך:לחצו לפתרוןמקוה  שגוי?

37 מאונך:לחצו לפתרוןאיומאונכ  שגוי?

38 מאונך:לחצו לפתרוןאפלטוני  שגוי?

41 מאונך:לחצו לפתרוןשקולימ  שגוי?

43 מאונך:לחצו לפתרוןבעדה  שגוי?

45 מאונך:לחצו לפתרוןריבוק  שגוי?

47 מאונך:לחצו לפתרוןאבו  שגוי?

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, מאי 2019

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:

יש תשבץ חדש באתר: איגיון וכינור 205 מאת משה שמואלי, בואו לפתור!