דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, יולי 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, יולי 2019

למעבר לתאריכים אחרים: יוני 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןראהאתהלבנבעינימ  שגוי?

9 מאוזן:לחצו לפתרוןפגמ  שגוי?

11 מאוזן:לחצו לפתרוןעובדמדינה  שגוי?

12 מאוזן:לחצו לפתרוןמבריחסמימ  שגוי?

13 מאוזן:לחצו לפתרוןאבק  שגוי?

14 מאוזן:לחצו לפתרוןשנהאתטעמו  שגוי?

16 מאוזן:לחצו לפתרוןצנסטוחובה  שגוי?  הסבר

. .

18 מאוזן:לחצו לפתרוןנמו  שגוי?

19 מאוזן:לחצו לפתרוןאומכולתומ  שגוי?

21 מאוזן:לחצו לפתרוןעמהגבלקיר  שגוי?

22 מאוזן:לחצו לפתרוןעמהגבלקיר  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןגאוגרפ  שגוי?

26 מאוזן:לחצו לפתרוןאינבהמדופי  שגוי?

29 מאוזן:לחצו לפתרוןאשד  שגוי?

30 מאוזן:לחצו לפתרוןלצמצמרוחימ  שגוי?

31 מאוזן:לחצו לפתרוןבייניש  שגוי?  הסבר

מהאותיות יין יבש

34 מאוזן:לחצו לפתרוןנעורמשנתו  שגוי?

37 מאוזן:לחצו לפתרוןדוקטורסוס  שגוי?

39 מאוזן:לחצו לפתרוןמזי  שגוי?

40 מאוזן:לחצו לפתרוןטפשכמונעל  שגוי?

43 מאוזן:לחצו לפתרוןחבלהבסקימ  שגוי?

46 מאוזן:לחצו לפתרוןמנת  שגוי?

47 מאוזן:לחצו לפתרוןרודפימעמד  שגוי?

48 מאוזן:לחצו לפתרוןקופרניקוס  שגוי?

50 מאוזן:לחצו לפתרוןלרג  שגוי?

51 מאוזן:לחצו לפתרוןעמדמולשוקתשבורה  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןרבע  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןהשבעה  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןתרמית  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןלאידעאתנפשו  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןנגהאונמל  שגוי?

6 מאונך:לחצו לפתרוןעממקצועביד  שגוי?

7 מאונך:לחצו לפתרוןנירוסטה  שגוי?

8 מאונך:לחצו לפתרוןמתחנו  שגוי?

9 מאונך:לחצו לפתרוןפומלו  שגוי?

10 מאונך:לחצו לפתרוןמומחהברזימ  שגוי?

14 מאונך:לחצו לפתרוןשיאנ  שגוי?

15 מאונך:לחצו לפתרוןארכ  שגוי?

17 מאונך:לחצו לפתרוןחול  שגוי?

20 מאונך:לחצו לפתרוןמתאימלו  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןויגומימ  שגוי?

22 מאונך:לחצו לפתרוןבדמליבו  שגוי?

23 מאונך:לחצו לפתרוןבדמליבו  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןקלודיוס  שגוי?  הסבר

מהאותיות

26 מאונך:לחצו לפתרוןאשמ  שגוי?

27 מאונך:לחצו לפתרוןבקבוקבליפקק  שגוי?

28 מאונך:לחצו לפתרוןאלונהטוראל  שגוי?

29 מאונך:לחצו לפתרוןאינומלמדוו  שגוי?

32 מאונך:לחצו לפתרוןבדיחתקרש  שגוי?

33 מאונך:לחצו לפתרוןהסכמ  שגוי?

35 מאונך:לחצו לפתרוןרתכ  שגוי?

36 מאונך:לחצו לפתרוןנתנמעמד  שגוי?

38 מאונך:לחצו לפתרוןרקס  שגוי?

41 מאונך:לחצו לפתרוןשודרג  שגוי?

42 מאונך:לחצו לפתרוןמיידע  שגוי?

44 מאונך:לחצו לפתרוןבננחש  שגוי?

45 מאונך:לחצו לפתרוןקיקרו  שגוי?

49 מאונך:לחצו לפתרוןסרה  שגוי?  הסבר

הרס - סרה

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, יולי 2019

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:

יש תשבץ חדש באתר: הגיון העשור 8 מאת יוסף בר ניב, בואו לפתור!