דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, מרץ 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, מרץ 2019

למעבר לתאריכים אחרים: פברואר 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןתנכתפ  שגוי?

4 מאוזן:לחצו לפתרוןעמהמכנסימלמטה  שגוי?

11 מאוזן:לחצו לפתרוןויניאבסקי  שגוי?

13 מאוזן:לחצו לפתרוןיעפ  שגוי?

14 מאוזן:לחצו לפתרוןגונדר  שגוי?

15 מאוזן:לחצו לפתרוןקפח  שגוי?

16 מאוזן:לחצו לפתרוןתבעאתראשו  שגוי?

20 מאוזן:לחצו לפתרוןקלקלה  שגוי?

21 מאוזן:לחצו לפתרוןריש  שגוי?

22 מאוזן:לחצו לפתרוןכסל  שגוי?

23 מאוזן:לחצו לפתרוןמושכאתידו  שגוי?

24 מאוזן:לחצו לפתרוןאני  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןוימר  שגוי?

27 מאוזן:לחצו לפתרוןשמוליקמעוז  שגוי?

31 מאוזן:לחצו לפתרוןגופיחמומ  שגוי?

32 מאוזן:לחצו לפתרוןיתעמר  שגוי?

34 מאוזן:לחצו לפתרוןישלנותיש  שגוי?

37 מאוזן:לחצו לפתרוןהתחלותבניה  שגוי?

42 מאוזן:לחצו לפתרוןכבש  שגוי?

43 מאוזן:לחצו לפתרוןאוליבאויל  שגוי?

46 מאוזן:לחצו לפתרוןמנת  שגוי?

47 מאוזן:לחצו לפתרוןודי  שגוי?

48 מאוזן:לחצו לפתרוןטפחות  שגוי?

49 מאוזן:לחצו לפתרוןהפחדומשול  שגוי?

51 מאוזן:לחצו לפתרוןארח  שגוי?

52 מאוזן:לחצו לפתרוןנכסופ  שגוי?

53 מאוזן:לחצו לפתרוןבלב  שגוי?

54 מאוזן:לחצו לפתרוןוולינגטונ  שגוי?

58 מאוזן:לחצו לפתרוןהמיטהעליהחרפה  שגוי?

59 מאוזן:לחצו לפתרוןנפוצו  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןתנועתהמושבימ  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןכאנ  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןפרא  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןעמס  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןהשיקוכוסות  שגוי?

6 מאונך:לחצו לפתרוןכליחקלאי  שגוי?

7 מאונך:לחצו לפתרוןסופלקטינו  שגוי?

8 מאונך:לחצו לפתרוןמעגלהעוני  שגוי?

9 מאונך:לחצו לפתרוןמתנזרימממינ  שגוי?

10 מאונך:לחצו לפתרוןהחרישה  שגוי?

12 מאונך:לחצו לפתרוןבגר  שגוי?

17 מאונך:לחצו לפתרוןעבש  שגוי?

18 מאונך:לחצו לפתרוןתמאני  שגוי?

19 מאונך:לחצו לפתרוןאריימ  שגוי?

26 מאונך:לחצו לפתרוןשמוהולכלפניו  שגוי?

28 מאונך:לחצו לפתרוןוילקומירסקי  שגוי?

29 מאונך:לחצו לפתרוןעיש  שגוי?

30 מאונך:לחצו לפתרוןזעה  שגוי?

31 מאונך:לחצו לפתרוןגרח  שגוי?

33 מאונך:לחצו לפתרוןמתיאתהחוזר  שגוי?

35 מאונך:לחצו לפתרוןויולטהפרה  שגוי?

36 מאונך:לחצו לפתרוןיוכיחהבצל  שגוי?

38 מאונך:לחצו לפתרוןלסלוח  שגוי?

39 מאונך:לחצו לפתרוןתלבשו  שגוי?

40 מאונך:לחצו לפתרוןהשבתאבדה  שגוי?

44 מאונך:לחצו לפתרוןוחש  שגוי?

45 מאונך:לחצו לפתרוןפולנטה  שגוי?

50 מאונך:לחצו לפתרוןדחי  שגוי?

55 מאונך:לחצו לפתרוןלמה  שגוי?

56 מאונך:לחצו לפתרוןנינ  שגוי?

57 מאונך:לחצו לפתרוןטאו  שגוי?

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: ניקוי ראש ענק, תשבץ 64 ענק, מרץ 2019

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:

יש תשבץ חדש באתר: איגיון וכינור 194 מאת משה שמואלי, בואו לפתור!