דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 73, יולי 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 73, יולי 2019

למעבר לתאריכים אחרים: יוני 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןשבילישראל  שגוי?

8 מאוזן:לחצו לפתרוןוידוי  שגוי?

9 מאוזן:לחצו לפתרוןראשמטה  שגוי?

10 מאוזן:לחצו לפתרוןמק  שגוי?

12 מאוזן:לחצו לפתרוןסעדתימני  שגוי?

15 מאוזן:לחצו לפתרוןגבהגלי  שגוי?

16 מאוזן:לחצו לפתרוןעמלקימ  שגוי?

17 מאוזן:לחצו לפתרוןרנהמגריט  שגוי?

19 מאוזן:לחצו לפתרוןבר  שגוי?

21 מאוזן:לחצו לפתרוןרובוטה  שגוי?

23 מאוזן:לחצו לפתרוןדריוש  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןכובששערי  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןיקומ  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןיש  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןרפא  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןלאמעמיקה  שגוי?

6 מאונך:לחצו לפתרוןמטה  שגוי?

7 מאונך:לחצו לפתרוןמוטהגור  שגוי?

9 מאונך:לחצו לפתרוןרקד  שגוי?

10 מאונך:לחצו לפתרוןמעי  שגוי?

11 מאונך:לחצו לפתרוןיהיהאביכ  שגוי?

12 מאונך:לחצו לפתרוןסלנג  שגוי?

13 מאונך:לחצו לפתרוןתשמט  שגוי?

14 מאונך:לחצו לפתרוןיומשישי  שגוי?

16 מאונך:לחצו לפתרוןעיר  שגוי?

18 מאונך:לחצו לפתרוןרבה  שגוי?

20 מאונך:לחצו לפתרוןצרצר  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןראש  שגוי?

22 מאונך:לחצו לפתרוןטוב  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןיש  שגוי?

תן

לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

 
יש תשבץ חדש באתר: הגיון העשור 8 מאת יוסף בר ניב, בואו לפתור!