דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 73, מאי 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 73, מאי 2019

למעבר לתאריכים אחרים: אפריל 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןמערכתהשמש  שגוי?

8 מאוזן:לחצו לפתרוןנושאת  שגוי?

9 מאוזן:לחצו לפתרוןונותנת  שגוי?

10 מאוזן:לחצו לפתרוןצד  שגוי?

12 מאוזן:לחצו לפתרוןבפייסבוק  שגוי?

15 מאוזן:לחצו לפתרוןרחובות  שגוי?

16 מאוזן:לחצו לפתרוןאקירוב  שגוי?

17 מאוזן:לחצו לפתרוןשפכאתדמו  שגוי?

19 מאוזן:לחצו לפתרוןקנ  שגוי?

21 מאוזן:לחצו לפתרוןמקדימה  שגוי?

23 מאוזן:לחצו לפתרוןשלומי  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןנחלערוגות  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןרמאי  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןתמ  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןשפנ  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןשרתחבורה  שגוי?

6 מאונך:לחצו לפתרוןשבת  שגוי?

7 מאונך:לחצו לפתרוןמנידראש  שגוי?

9 מאונך:לחצו לפתרוןודי  שגוי?

10 מאונך:לחצו לפתרוןצפת  שגוי?

11 מאונך:לחצו לפתרוןעורכהדינ  שגוי?

12 מאונך:לחצו לפתרוןסוגת  שגוי?

13 מאונך:לחצו לפתרוןינקו  שגוי?

14 מאונך:לחצו לפתרוןקבבונימ  שגוי?

16 מאונך:לחצו לפתרוןאמנ  שגוי?

18 מאונך:לחצו לפתרוןדקה  שגוי?

20 מאונך:לחצו לפתרוןבלוג  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןמרק  שגוי?

22 מאונך:לחצו לפתרוןמחל  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןיר  שגוי?

תן

לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

 
יש תשבץ חדש באתר: איגיון וכינור 205 מאת משה שמואלי, בואו לפתור!