דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 73, אוגוסט 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 73, אוגוסט 2019

למעבר לתאריכים אחרים: יולי 2019, ספטמבר 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןליאיאקוקה  שגוי?

8 מאוזן:לחצו לפתרוןרגלימ  שגוי?

9 מאוזן:לחצו לפתרוןמשחתות  שגוי?

10 מאוזן:לחצו לפתרוןאכ  שגוי?

12 מאוזן:לחצו לפתרוןשמרנגיע  שגוי?

15 מאוזן:לחצו לפתרוןצידנית  שגוי?

16 מאוזן:לחצו לפתרוןפצהפי  שגוי?

17 מאוזן:לחצו לפתרוןפריזורות  שגוי?

19 מאוזן:לחצו לפתרוןיכ  שגוי?

21 מאוזן:לחצו לפתרוןשקלחד  שגוי?

23 מאוזן:לחצו לפתרוןהקטנה  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןמשפטחפיפה  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןאלימ  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןאת  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןוחש  שגוי?

6 מאונך:לחצו לפתרוןכתת  שגוי?

7 מאונך:לחצו לפתרוןפרינציפ  שגוי?

9 מאונך:לחצו לפתרוןמכר  שגוי?

10 מאונך:לחצו לפתרוןאמת  שגוי?

11 מאונך:לחצו לפתרוןאדריכלימ  שגוי?

12 מאונך:לחצו לפתרוןשימו  שגוי?

13 מאונך:לחצו לפתרוןנאצת  שגוי?

14 מאונך:לחצו לפתרוןהכולזהב  שגוי?

16 מאונך:לחצו לפתרוןפוכ  שגוי?

18 מאונך:לחצו לפתרוןריש  שגוי?

20 מאונך:לחצו לפתרוןמקרי  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןשיח  שגוי?

22 מאונך:לחצו לפתרוןדחפ  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןנח  שגוי?

תן

אלה הפתרונות שחסרים לנו, אנא השלימו את הידוע לכם מתוך: ניקוי ראש ענק, תשבץ 73, אוגוסט 2019

5 מאונך:  הסבר?

כותרת:

שם:

יש תשבץ חדש באתר: תשבץ היגיון מס' 110 מאת זאביק אלקן, בואו לפתור!