דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 79, אוגוסט 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 79, אוגוסט 2019

למעבר לתאריכים אחרים: יולי 2019

כותרת: נ.ר.מס'79 אוגוסט 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

2 מאוזן:לחצו לפתרוןהעמהנבחר  שגוי?

6 מאוזן:לחצו לפתרוןבקר  שגוי?

9 מאוזן:לחצו לפתרוןרצפ  שגוי?

10 מאוזן:לחצו לפתרוןהכהגלימ  שגוי?

12 מאוזן:לחצו לפתרוןבעצמנ  שגוי?

14 מאוזן:לחצו לפתרוןלקס  שגוי?

16 מאוזן:לחצו לפתרוןכתבחרטומימ  שגוי?

19 מאוזן:לחצו לפתרוןתחתמ  שגוי?

20 מאוזן:לחצו לפתרוןהואבישיבה  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןידיד  שגוי?

26 מאוזן:לחצו לפתרוןהאדמהשלישי  שגוי?

31 מאוזן:לחצו לפתרוןחרב  שגוי?

32 מאוזן:לחצו לפתרוןיתבזו  שגוי?

34 מאוזן:לחצו לפתרוןהרמירונ  שגוי?

36 מאוזן:לחצו לפתרוןורד  שגוי?

37 מאוזן:לחצו לפתרוןסקי  שגוי?

38 מאוזן:לחצו לפתרוןמלאכישרת  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןמבצע  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןעמכ  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןנשללו  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןחשמלי  שגוי?

7 מאונך:לחצו לפתרוןקפצכתה  שגוי?

8 מאונך:לחצו לפתרוןאפס  שגוי?

9 מאונך:לחצו לפתרוןרבותא  שגוי?

10 מאונך:לחצו לפתרוןהנב  שגוי?

11 מאונך:לחצו לפתרוןהתר  שגוי?

13 מאונך:לחצו לפתרוןמתמודד  שגוי?

15 מאונך:לחצו לפתרוןקמש  שגוי?

17 מאונך:לחצו לפתרוןטוש  שגוי?

18 מאונך:לחצו לפתרוןמתבישת  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןבאה  שגוי?

22 מאונך:לחצו לפתרוןהדיבוק  שגוי?

23 מאונך:לחצו לפתרוןנדנוד  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןנהר  שגוי?

27 מאונך:לחצו לפתרוןאבהיל  שגוי?

28 מאונך:לחצו לפתרוןמנמיכ  שגוי?

29 מאונך:לחצו לפתרוןשור  שגוי?

30 מאונך:לחצו לפתרוןיינ  שגוי?

31 מאונך:לחצו לפתרוןחכמ  שגוי?

33 מאונך:לחצו לפתרוןזרימ  שגוי?

35 מאונך:לחצו לפתרוןובר  שגוי?

תן

לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

 
יש תשבץ חדש באתר: צפנת פענח 294 - 16-08-2019 מאת יוסי אילן, בואו לפתור!