דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 79, מאי 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 79, מאי 2019

למעבר לתאריכים אחרים: אפריל 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

2 מאוזן:לחצו לפתרוןלעמודישר  שגוי?

6 מאוזן:לחצו לפתרוןסטר  שגוי?

9 מאוזן:לחצו לפתרוןכפפ  שגוי?

10 מאוזן:לחצו לפתרוןקלוחומר  שגוי?

12 מאוזן:לחצו לפתרוןמסתמנ  שגוי?

14 מאוזן:לחצו לפתרוןתלמ  שגוי?

16 מאוזן:לחצו לפתרוןחצהאתהקוימ  שגוי?

19 מאוזן:לחצו לפתרוןכללי  שגוי?

20 מאוזן:לחצו לפתרוןבאהבחשבונ  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןיורמ  שגוי?

26 מאוזן:לחצו לפתרוןאשתוהשנואה  שגוי?

31 מאוזן:לחצו לפתרוןגבע  שגוי?

32 מאוזן:לחצו לפתרוןבניהו  שגוי?

34 מאוזן:לחצו לפתרוןשטיחקיר  שגוי?

36 מאוזן:לחצו לפתרוןרבנ  שגוי?

37 מאוזן:לחצו לפתרוןעקא  שגוי?

38 מאוזן:לחצו לפתרוןמעלהעלנס  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןפספס  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןעול  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןדבוזק  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןשגרתי  שגוי?

7 מאונך:לחצו לפתרוןטפתחלב  שגוי?

8 מאונך:לחצו לפתרוןיומ  שגוי?

9 מאונך:לחצו לפתרוןכמוכנ  שגוי?

10 מאונך:לחצו לפתרוןקנה  שגוי?

11 מאונך:לחצו לפתרוןוסת  שגוי?

13 מאונך:לחצו לפתרוןמציאות  שגוי?

15 מאונך:לחצו לפתרוןלמה  שגוי?

17 מאונך:לחצו לפתרוןהחש  שגוי?

18 מאונך:לחצו לפתרוןויויאנ  שגוי?

21 מאונך:לחצו לפתרוןבלה  שגוי?

22 מאונך:לחצו לפתרוןנוהירק  שגוי?

23 מאונך:לחצו לפתרוןקמרונ  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןכאב  שגוי?

27 מאונך:לחצו לפתרוןשעשוע  שגוי?

28 מאונך:לחצו לפתרוןועידה  שגוי?

29 מאונך:לחצו לפתרוןשוק  שגוי?

30 מאונך:לחצו לפתרוןובר  שגוי?

31 מאונך:לחצו לפתרוןגלה  שגוי?

33 מאונך:לחצו לפתרוןהבאי  שגוי?

35 מאונך:לחצו לפתרוןישנ  שגוי?

תן

לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

 
יש תשבץ חדש באתר: איגיון וכינור 205 מאת משה שמואלי, בואו לפתור!