דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 67, מאי 2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון ניקוי ראש ענק, תשבץ 67, מאי 2019

למעבר לתאריכים אחרים: אפריל 2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןאלומות  שגוי?  הסבר

2 עומרים:עומר אדם ועומר שריף, יוצא אלומות שזו קבוצה.

4 מאוזן:לחצו לפתרוןגולדה  שגוי?

7 מאוזן:לחצו לפתרוןבעלנסיונ  שגוי?

8 מאוזן:לחצו לפתרוןדהי  שגוי?

10 מאוזן:לחצו לפתרוןסקופ  שגוי?

11 מאוזן:לחצו לפתרוןמתקדמ  שגוי?

13 מאוזן:לחצו לפתרוןמאזנ  שגוי?

15 מאוזן:לחצו לפתרוןערמומי  שגוי?

18 מאוזן:לחצו לפתרוןדגהדיו  שגוי?

19 מאוזן:לחצו לפתרוןושתי  שגוי?

21 מאוזן:לחצו לפתרוןמבשלה  שגוי?

22 מאוזן:לחצו לפתרוןברקס  שגוי?

25 מאוזן:לחצו לפתרוןשאב  שגוי?

26 מאוזן:לחצו לפתרוןמצהשמורה  שגוי?

27 מאוזן:לחצו לפתרוןהאויר  שגוי?

28 מאוזן:לחצו לפתרוןהתרוממ  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןארבעימ  שגוי?

2 מאונך:לחצו לפתרוןמהנשתנה  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןתמימדעימ  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןגינס  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןלידו  שגוי?

6 מאונך:לחצו לפתרוןהוי  שגוי?

9 מאונך:לחצו לפתרוןהפחית  שגוי?

11 מאונך:לחצו לפתרוןמזג  שגוי?

12 מאונך:לחצו לפתרוןמרובאהבה  שגוי?

14 מאונך:לחצו לפתרוןאדרבא  שגוי?

16 מאונך:לחצו לפתרוןוולטמטר  שגוי?

17 מאונך:לחצו לפתרוןמשה  שגוי?

20 מאונך:לחצו לפתרוןיומהאמ  שגוי?

23 מאונך:לחצו לפתרוןרבנו  שגוי?

24 מאונך:לחצו לפתרוןסמור  שגוי?

25 מאונך:לחצו לפתרוןשנה  שגוי?

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: ניקוי ראש ענק, תשבץ 67, מאי 2019

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:

יש תשבץ חדש באתר: איגיון וכינור 205 מאת משה שמואלי, בואו לפתור!