דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון אפשר לחשוב, 12/09/2019 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון אפשר לחשוב, 12/09/2019

למעבר לתאריכים אחרים: 05/09/2019, 19/09/2019

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןגובלנ  שגוי?

4 מאוזן:לחצו לפתרוןפיסח  שגוי?

7 מאוזן:לחצו לפתרוןשבדימ  שגוי?

8 מאוזן:לחצו לפתרוןחזנות  שגוי?

9 מאוזן:לחצו לפתרוןפיסטוק  שגוי?

13 מאוזן:לחצו לפתרוןוט  שגוי?

14 מאוזן:לחצו לפתרוןיפיהנפש  שגוי?

17 מאוזן:לחצו לפתרוןישבות  שגוי?

18 מאוזן:לחצו לפתרוןפנימ  שגוי?

20 מאוזן:לחצו לפתרוןתכופ  שגוי?

21 מאוזן:לחצו לפתרוןמאששת  שגוי?

1 מאונך:לחצו לפתרוןגרשה  שגוי?  הסבר

גר שה

2 מאונך:לחצו לפתרוןבגדדי  שגוי?

3 מאונך:לחצו לפתרוןנדמ  שגוי?

4 מאונך:לחצו לפתרוןפתחתקוה  שגוי?

5 מאונך:לחצו לפתרוןספנ  שגוי?

6 מאונך:לחצו לפתרוןהתרמה  שגוי?

10 מאונך:לחצו לפתרוןטיפותאפ  שגוי?

11 מאונך:לחצו לפתרוןכופרנפש  שגוי?

12 מאונך:לחצו לפתרוןטוסיק  שגוי?  הסבר

טוס-יק

15 מאונך:לחצו לפתרוןסבתכ  שגוי?  הסבר

סב כת

16 מאונך:לחצו לפתרוןימית  שגוי?

19 מאונך:לחצו לפתרוןרמ  שגוי?

תן

לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

 
יש תשבץ חדש באתר: הגיון פשוט 29 מאת יוסף בר ניב, בואו לפתור!