דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון הפוך על הפוך, 03/12/2020 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון הפוך על הפוך, 03/12/2020

למעבר לתאריכים אחרים: 26/11/2020, 10/12/2020

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןסטסירימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • סט = סט תפילין מבהמה סירים = נשמע כמו צירים (שילוב של ס+ט) = סרנים
 • נשמה כמו: שה צירים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאוזן:לחצו לפתרוןכלאשש  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • כלא שש לאסירים כלאשש = כלחזק
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

8 מאוזן:לחצו לפתרוןרועלב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • רו = הקנגורו מפו הדב עלב = פגע
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןמכפילימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מגדילים = מכפילים. כלי אוכל = כף. בתוך מילים (מיל = יחידת מידה).
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

10 מאוזן:לחצו לפתרוןלהביורימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • קיבוץ להב יורים = יושבי ראש
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאוזן:לחצו לפתרוןתמי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • תמי. תמי ארד . המילה תמיד ללא האות האחרונה.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

14 מאוזן:לחצו לפתרוןבעלישמ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מוכרים = בעלי שם. בהתנחלות = בעלי. מניח = שם.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאוזן:לחצו לפתרוןאמיצלב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בצאלים = אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

18 מאוזן:לחצו לפתרוןיקב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • חיה = יק. בית = ב.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאוזן:לחצו לפתרוןחצימרתונ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ירוץ מנתח = אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאוזן:לחצו לפתרוןלוכסנימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • כס בתוך לונים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

22 מאוזן:לחצו לפתרוןתקנות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • עץ = תות , מסביב לקן (בית)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

24 מאוזן:לחצו לפתרוןבשמחה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • המחשב = אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

25 מאוזן:לחצו לפתרוןקוקפרסי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • קוק = הרב קוק. פרסי = זכייתי. קוק פרסי = כינוי לסם מסוג הרואין.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

1 מאונך:לחצו לפתרוןסברס  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בן = בר. בשירותים = ב- סס (סימול לשירותים)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןסלע  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאונך:לחצו לפתרוןרובאישש  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • יושב ראש = אנגרם. (רובאי שש = דרגת קושי של טירונות ללוחמים)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

4 מאונך:לחצו לפתרוןמהמורה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בור = מהמורה. לקנות דעת = מהמורה (מחנך/ת) של התלמיד.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאונך:לחצו לפתרוןכספימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת. מנהל כספים. גיוס כספים. מגלגל כספים.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

6 מאונך:לחצו לפתרוןאכלאתעצמו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • הצטער = אכל עצמו. הכלב הרעב אכל את העצם שלו.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

7 מאונך:לחצו לפתרוןשומרישבת  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • דתיים = שומרי שבת. נזיפה במאבטח שהפר הוראה המחייבת לעמוד: שומר ישבת.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאונך:לחצו לפתרוןהעלובחכתמ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • המסכן = העלוב. נבחר ציבור = ח"כ. לא ממולח = תם.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאונך:לחצו לפתרוןגבריאלוב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • זמר = (מיקי) גבריאלוב. המילה בריא בתוך גלוב. תיאטרון הגלוב = תיאטרון אליו השתייך וויליאם שייקספיר.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

16 מאונך:לחצו לפתרוןמכרותיק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ידיד רב שנים = מכר ותיק. מה עשו נציגים בשליחות חבר ממשלה מושחת ? = מכרו תיק.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

17 מאונך:לחצו לפתרוןביסמרק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ברקסים = אנגרם. אוטו ביסמרק = "קאנצלר הברזל" של גרמניה במאה ה- 19.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאונך:לחצו לפתרוןחונטה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נשק = נט (נגד טנקים). במשק = בתוך חוה. חונטה = מוסד שלטוני המונהג על ידי גורמי צבא הכירים.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

20 מאונך:לחצו לפתרוןאתרי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • שמן אתרי = שמן המופק מצמחים. את מתבקשת למצוא = אתרי (מצאי).
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

23 מאונך:לחצו לפתרוןניר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת. קיבוץ ניר דוד. קיבוץ ניר עם. מושב ניר צבי.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

תן

לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

 


תגובות

נא לא להשתמש בתגובות על מנת לדווח על פתרונות שגויים. לשם כך, ליחצו על הקישור 'הפתרון שגוי?' בסמוך לפתרון.

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן:
 
יש תשבץ חדש באתר: צפנת פענח 364 מאת יוסי אילן, בואו לפתור!