דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון הפוך על הפוך, 04/06/2020 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון הפוך על הפוך, 04/06/2020

למעבר לתאריכים אחרים: 28/05/2020, 11/06/2020

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןפוליאנג  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • משהו יכול להסביר?
 • אנגרם פופ אנגלי בלי פ
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאוזן:לחצו לפתרוןמצערכ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מצע רך- משטח עדין מצערך גורם לך צער מעציב אותך
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

8 מאוזן:לחצו לפתרוןפערימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • במדינת ישראל יש 77 ערים+3= 80=פ' ערים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןגומאייל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אמין ג׳ומאייל שהיה נשיא לבנון
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

10 מאוזן:לחצו לפתרוןזלמנשובל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם שלל בזמנו
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאוזן:לחצו לפתרוןשלו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מישהו יכול להסביר?
 • של=שגיאה.
 • של=שגיאה שלו=שגיאתו וגם הסופר מאיר שלו
 • של=שגיאה שלו=שגיאתו וגם הסופר מאיר שלו
 • מה הקשר בין של לשגיאה?
 • ש' לו (ש'- תחילה של שגיאה)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

14 מאוזן:לחצו לפתרוןלאניתנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לא ניתן = בלתי אפשרי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאוזן:לחצו לפתרוןרעשנימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • רע שנים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

18 מאוזן:לחצו לפתרוןהונ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת בעל הון, הון עצמי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאוזן:לחצו לפתרוןקופירייט  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • חקיינים = קופי רובין =רייט
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאוזן:לחצו לפתרוןלמנוחות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מנו בתוך לחות
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

22 מאוזן:לחצו לפתרוןמגבות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מגבות נמצאות בחדר האמבטיה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

24 מאוזן:לחצו לפתרוןנוחלי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • דוקטור נו חלי ממן
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

25 מאוזן:לחצו לפתרוןתלושישי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • חמישה לא תלו רק את השישי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

1 מאונך:לחצו לפתרוןפספס  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • קו=פס נעלם = פס
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןליר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ליר זה כמעט לירי (פיוטי)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאונך:לחצו לפתרוןאדמונית  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • דמונית זה שטנית, אדמונית, ג'ינג'ית
 • תוספת: ראש של אישה , זוהי האות א'
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

4 מאונך:לחצו לפתרוןגלגדות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גד בגלות
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאונך:לחצו לפתרוןמשמאל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • זז מגור = מש מאל (אל גור)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

6 מאונך:לחצו לפתרוןעדיאשכנזי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  7 מאונך:לחצו לפתרוןכללעולמי  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • פנטסטי בסלנג=עולמי
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  11 מאונך:לחצו לפתרוןלאנתנמנוח  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • לא החזיר את המת
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  13 מאונך:לחצו לפתרוןמלכהתלתנ  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • חילופי אותיות נתתם לכלה
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  16 מאונך:לחצו לפתרוןעברזמנו  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • אנגרם מרב נועז
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  17 מאונך:לחצו לפתרוןלפיתות  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
   ההסבר/ים שגוי/ים?

   כאן תוכלו להציע הסבר:

   19 מאונך:לחצו לפתרוןקאחתי  הפתרון שגוי?  הסבר

   ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
   • חבל ארל בגיאורגיה
   ההסבר/ים שגוי/ים?

   כאן תוכלו להציע הסבר:

   20 מאונך:לחצו לפתרוןותרי  הפתרון שגוי?  הסבר

   ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
   • אנגרם של יותר
   ההסבר/ים שגוי/ים?

   כאן תוכלו להציע הסבר:

   23 מאונך:לחצו לפתרוןבוי  הפתרון שגוי?  הסבר

   ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
   • ג׳ורג בוי מסמן ב וי
   • ג׳ורג בוי מסמן ב וי
   ההסבר/ים שגוי/ים?

   כאן תוכלו להציע הסבר:

   תן

   לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

    
   יש תשבץ חדש באתר: העשירייה הנבחרת 11 מאת יוסף בר ניב, בואו לפתור!