התחיל אבא וסיים בשובו כעובד אלילים?מכשול (3,3)   תנו לי רמז  

1
 
 
 
 
 

כמות הרמזים שמותר לך להשתמש בהם:

  

מקור ההגדרה: תשבץ היגיון תרתי משמע 32 מאת נעמי ביצצו