כשהדב יצא ממכשיר הדיבור תתקבל מיליונית (6)   תנו לי רמז  

4
 
 
 
 
 

כמות הרמזים שמותר לך להשתמש בהם:

  

מקור ההגדרה: תשבץ היגיון איגיון וכינור 94 מאת משה שמואלי